Tóm tắt truyện Thánh Gióng

Bài làm

Thời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có cặp vợ chồng chất phác, hiền hậu nhưng mãi mà không có con. Một hôm người vợ đi làm đồng giẫm vào vết chân lạ và từ đó có thai. Mười hai tháng sau sinh ra một bé trai khôi ngô. Lạ thay bé ba tuổi mà vẫn chẳng biết nói, biết cười.

tom tat truyen thanh giong - Tóm tắt truyện Thánh Gióng

Vào lúc ấy giặc Ân xâm lược nước ta. Vua sai sứ giả đi tìm người tài. Cũng lúc này, cậu bé với cất tiếng nói đầu tiên và xin được đi đánh giặc. Cậu yêu cầu sứ giả tâu vua sắm cho cậu một con ngựa sắt, áo giáp sắt và roi sắt. Từ đó cậu lớn nhanh như thổi, hàng xóm phải gom góp gạo mới đủ nuôi cậu. Cậu bé vươn vai thành một tráng sĩ và mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt ra trận giết giặc. Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường để làm vũ khí đánh giặc. Dẹp xong giặc, tráng sĩ cưỡi ngựa lên đỉnh núi, bỏ lại áo giáp sắt và bay lên trời. Nhân dân đã lập đền thờ và tổ chức hội làng để tưởng nhớ.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.