Sông Núi Nước Nam từ lâu cũng được đánh giá là một bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta. Với lời lẽ vô cùng xác đáng, ngắn gọn mà mang được ý nghĩa lịch sử to lớn. Giải Văn hôm nay mang đến cho các em bài soạn Sông Núi Nước Nam hay nhất và chính xác nhất.

Soạn bài Sông Núi Nước Nam

Bài làm

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (Sách giáo khoa trang 64 Ngữ Văn 7 Tập 1):Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích đế nhận dạng thế thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần

Bài thơ Nam quốc sơn hà được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt : 4 câu, mỗi câu 7 tiếng, có hiệp vần cuối câu lầm cho bài thơ có giọng điệu riêng.

Câu 2 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là gì?

– Tuyên ngôn độc lập được hiểu đó chính là lời tuyên bố về chủ quyền đất nước, đồng thời cũng lại khẳng định chủ quyền quốc gia.

– Nội dung về Tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này được thể hiện ở các điểm:

+ Tuyên bố nước Nam là thuộc chủ quyền người Nam, đã thế cũng lại có một vị vua riêng, và như vậy thì nước Nam độc lập đã là phận định sẵn rồi.

Xem thêm:  Soạn bài Hịch Tướng Sĩ Ngữ văn 8

+ Khi có giặc ngoại bang xâm chiếm thì cũng nhất định sẽ gánh lấy thất bại.

Câu 3 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):Sông núi nước Nam là một bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nội dung biểu ý đó được thể hiện theo một bô" cục như thê" nào? Hãy nhận xét về bô cục và cách biểu ý đó?

– Bố cục của bài thơ cũng đã lại thể hiện nội dung biểu ý :

+ Hai câu đầu : nước Nam là của người Nam, điều đó đã được định ở sách trời.

+ Kẻ thù không được phép xâm phạm nếu không sẽ chuốc lấy bại vong.

– Nhận xét : bố cục lô-gic và chặt chẽ, nêu chủ quyền trước, sau biểu ý quyết tâm bảo vệ chủ quyền.

soan bai song nui nuoc nam - Soạn bài Sông Núi Nước Nam

Soạn bài Sông Núi Nước Nam

Câu 4 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):Ngoài biểu ý, Sông núi nước Nam có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) không? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? (lộ rõ, ẩn kín). Hãy giải thích tại sao em chọn trạng thái đó

Ngoài biểu ý ra thì bài thơ Sông núi nước Nam còn biểu cảm. Điều đó cũng lại được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua chính lời khẳng định, ngôn từ đanh thép mang được sức nặng, mãnh liệt, quyết tâm của tác giả.

Câu 5 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):Qua các cụm từ “tiệt nhiên”, “định phận tại thiên thư”, “hành khan thủ bại hư”, hãy nhận xét về giọng điệu cua bài thơ.

Nhận xét về chính giọng điệu bài thơ qua ngôn ngữ: giọng điệu vô ùng dõng dạc, đanh thép không những vậy cũng lại mang đầy tinh thần hào hùng dân tộc.

Xem thêm:  Lập dàn bài và phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Luyện tập

Câu 1 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):Bài tập. Nếu có bạn thắc mắc sao không nói là ”Nam nhân cư” (người Nam ở) mà lại nói “Nam đế cư’ (vua Nam ở) thì em sẽ giải thích thế nào?

Từ “Nam đế cư” cũng đã lại khẳng định được sự bình đẳng giữa hai nước, nước có vua là nước độc lập. Thế rồi cũng chính người xưa coi trời là đấng tối cao, người ta còn coi vua là thiên tử – con trời thì mới có quyền định đoạt mọi việc ở trần gian mà thôi. Còn ở nước Nam có “Nam đế cư” tức là có Thiên tử chứ không phải là “vua nhỏ” ở dưới quyền cai trị của Hoàng đế Trung Hoa.

Hi vọng với bài soạn văn hôm nay cũng đã cho các em những kiến thức cơ bản nhất để có thể học bài một cách tốt nhất, dễ nhớ, dễ thuộc.

Chúc các em học tốt!

Minh Minh

Các em có thể tham khảo một số bài soạn liên quan đến chương trình Ngữ văn 7 dưới đây:

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài Cảnh Khuya

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Soạn bài Những câu hát than thân

Soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người

Topics #Soạn bài Sông Núi Nước Nam #Soạn văn #Sông núi nước Nam