Dàn ý Nghị luận Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ví dụ:

Từ thời xưa, sự đề cao của giá trị người tài đã được đánh gia cáo bằng cách khắc tên trên bia tại Quốc Tử Giam. Bên cạnh việc đó thì có một cách để nói lên tầm quan trọng và vai trò của người tài thì Thân Nhân Trung đã viết nên Hiền tài là nguyên khí của quốc gia đê nói lên điều ấy. Hiền tài là nguyên khí quốc gia để nói lên vai trò của những người tài. Bên cạnh đó, bài viết còn có mục đích kêu gọi người tài đóng góp cho đất nước.

II. Thân bài: nghị luận Hiền tài là nguyên khí quốc gia

1. Khẳng định vai trò của hiền tài đối với quốc gia

Loading...
 • Người tài như nguyên khí của đất nước
 • Nguyên khí thịnh thì đất nước phát triển, thịnh vượng
 • Nguyên khí suy thì đất nước đi xuống, suy thoái
 • Đề cao vai trò của người tài, họ là trụ cột của đất nước, quyết định đến sự suy hay thịnh của đất nước
 • Nhà nước đã làm nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn nhân tài và đồng thời kêu gọi nhân tài

2. Ý nghĩa của việc ghi tên, khắc tên trên bia:

 • Khiến khích nhân tài cống hiến tài năng, sức mình cho đất nước
 • Làm cho nước nhà thịnh vững, bền lâu
 • Cho mọi người nêu gương, răn đe kẻ xấu
 • Tôn vinh người tài, làm gương cho thế hệ mai sau
 • Tạo nên một truyền thống hiếu học và yêu nước
Xem thêm:  Phân tích nhân vật quản ngục trong Chữ Người Tử Tù

III. Kết bài: nêu cảm nhận của em về bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ví dụ:

Bài hiền tài là nguyên khí quốc gia thể hiện sự tôn trọng người tài, muốn kêu gọi người tài cống hiến cho đát nước. đồng thời bài viết còn để lại cho thế hệ sau này những bài học về sự cống hiến.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

 • dàn ý hiền tài là nguyên khí quốc gia
 • dàn ý bài nghị luận văn học Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
 • lập dàn ý hiền tài là nguyên khí của quốc gia
 • dàn ý nghị luận xã hội hiền tài là nguyên khí quốc gia
 • dàn ý phân tích hiền tài là nguyên khí quốc gia
 • dan y thuyet minh ve hien tai la nguyen khi quoc gia