Hôm nay chúng ta cùng ôn lại kiến thức vật lý quan trọng là vận tốc, công thức tính vận tốc qua bài viết chi tiết sau đây nhé.

Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc : 

Trong đó :

  • t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó
  • s là độ dài quãng đường đi được

Lưu ý : Độ lớn của vận tốc cho biết tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động.

Công thức tính vận tốc trung bình

vtb=st=s1+s2+s3+t1+t2+t3+

Trong đó:

  • Vận tốc trung bình: là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường
  • t: tổng thời gian đi hết quãng đường s
  • s: tổng quãng đường đi
  • v1; v2; v3 lần lượt là vận tốc trên các đoạn đường s1;s2; s3
  • t1 = s1/v1; t2 = s2/v2; t3 = s3/v3 lần lượt là thời gian đi hết quãng đường s1;s2; s3

Hãy luôn ghi nhớ những công thức tính vận tốc này trong kỳ thi sắp đến nhé, chúc các bạn thi tốt.

Xem thêm:  Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9 – Phạm Ngọc Tiến