Công thức độc lập thời gian được sử dụng cực kì nhiều và rất quan trọng được áp dụng để giải các bài toán dao động cơ 1 cách nhanh chóng.

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Ví dụ minh họa:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 1 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 2 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành
cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 3 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 4 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 5 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 6 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 7 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 8 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 1 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 9 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 10 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 11 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 2 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 12 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 3 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 13 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Hướng dẫn:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 14 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Bài tập tự luyện:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω , khi vật cách vị trí cân bằng 0,5A thì tốc độ của vật là :

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 4 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại là v<sub>max</sub> , vật có tốc độ 0.6 v<sub>max</sub> thì li độ của vật có độ lớn là

A –  0.4 A

B –  0.8 A

C –  0.6 A

D –  0.5 A

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 15 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω,tại một thời điểm, li độ x, vận tốc v và gia tốc a của vật có hệ thức đúng là:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 5 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Câu 5 (CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc  5 radhi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cmiên độ dao động của vật là:

A –  5.24 cm

B –  52–√ cm

C –  53–√ cm

D –  10 cm

Câu 6 (CĐ-2011): Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ 10 cm, khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của nó bằng:

A –  12.56 cm/s

B –  20.08 cm/s

C –  25.13 cm/s

Xem thêm:  200 đề thi thử môn Toán năm 2019 có đáp án, có giải chi tiết

D –  18.84 cm/s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, khi vật có li độ là 4 cm thì vận tốc là cm/s, tần số dao động của vật là:

A –  f = 1 Hz

B –  f = 1.2 Hz

C –  f = 3 Hz

D  – f = 4.6 Hz

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 6 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 7 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

A. 0,15 kg                  B. 0,25 kg                  C. 0,12 kg                  D. 0,2 kg

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 16 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Câu 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm quả nặng có khối lượng m⁡=100 thực hiện dao động điều hòa, khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của vật bằng 0,4 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,15 N, Biên độ dao động chất điểm là:

A –  4 cm

B –  55–√ cm

C –  5 cm

D –  10 cm

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 8 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 9 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 17 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 10 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 18 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Đáp án:

cong thuc doc lap thoi gian va bai tap thuc hanh 19 - Công thức độc lập thời gian và bài tập thực hành

Vậy là chúng ta vừa ôn lại những kiến thức về công thức độc lập thời gian, hy vọng bài viết đã mang lại những kiến thức bổ ích cho các bạn.