Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn công thức vlookup và hlookup trong excel 1 cách đơn giản kèm theo ví dụ cụ thể, cùng xem nhé.

Công thức vlookup

Hàm Vlookup trong excel có cấu trúc như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó

 • Lookup_value: là giá trị cần tìm
 • Col_index_num: là số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm
 • Table_array: là bảng giới hạn để dò tìm
 • Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định so chính xác hay so tương đổi với bảng giới hạn

Trong Range_lookup sẽ có các trường hợp sau

 • Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): So sánh chính xác
 • Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): So sánh tương đối
 • Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu là Range_lookup = 1

Ví dụ : hãy tính giá thuế NK của các mặt hàng theo từng đối tượng như bảng dưới đây

cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất

Tính thuế nhập khẩu các mặt hàng

Trong ví dụ trên, bạn hãy gõ vào ô G5 công thức sau : =VLOOKUP(D5;$D$17:$F$20;2;1)*E5

Trong đó:

 • Vlookup: là hàm dùng để tìm kiếm ra thuế NK tại Bảng quy định thuế
 • D5: Giá trị là đối tượng cần tìm ở đây là các đối tượng từ 1,2,3,4
 • $D$17:$F$20: Bảng giới hạn dò tìm, chính là D17:F20 (được F4 để Fix cố định giá trị để Copy công thức xuống các ô G6->G12)
 • 2: Thứ tự cột giá trị cần lấy
 • 1: Trường hợp này Bách lấy giá trị tương đối nên chọn là 1
 • *E5: Chính là đơn giá sản phẩm
Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công thức Subtotal trong Excel

cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat 1 - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất

Với công thức trên, kết quả trả về là:

cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat 2 - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất

Copy công thức trên vào các ô từ G6 cho đến ô G12 ta được kết quả như ảnh trên.

Công thức hlookup

Cấu trúc hàm hlookup : HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó có các đối số như:

Lookup_value (Bắt buộc) : Giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất (có thể là một chuỗi văn bản, tham chiếu hay giá trị)

Table_array Bắt buộc) : bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu

 • Giá trị trong hàng 1 của table_array có thể là giá trị lô-gic, số hay văn bản
 • Nếu range_lookup là TRUE, các giá trị trong hàng 1 của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: …-2, -1, 0, 1, 2,… , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng
 • Nếu range_lookup là FALSE, thì không cần phải sắp xếp table_array
 • Văn bản chữ thường hay chữ hoa tương đương nhau
 • Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải

Row_index_num (Bắt buộc)

 • Số hàng trong table_array mà giá trị khớp sẽ được trả về
 • row_index_num 1 trả về giá trị hàng đầu tiên trong table_array
 • row_index_num của 2 trả về giá trị hàng thứ hai trong table_array
 • Nếu row_index_num < 1, hàm HLOOKUP trả về #VALUE! giá trị lỗi
 • Nếu row_index_num > số lượng hàng trên table_array, HLOOKUP trả về #REF! .

Range_lookup (Tùy chọn)

 • Một giá trị cho biết kết quả trả về có khớp tương đối hay chính xác
 • Nếu đối số này là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối
 • Nếu đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.
Xem thêm:  [Word] Đề cương ôn thi môn Tin học 12 full

Chú thích

 • Nếu range_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*), trong lookup_value
 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng thứ nhất của table_array, thì hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A
 • Nếu hàm HLOOKUP không tìm thấy lookup_value, và range_lookup là TRUE, thì nó dùng giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value

Vì dụ :Copy dữ liệu dưới và dán vào ô A1 của bảng tính excel mới, để công thức trả về kết quả, hãy nhấn phím F2 + Enter.

cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat 3 - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat 4 - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất cach dung cong thuc vlookup va hlookup don gian va chuan nhat 5 - Cách dùng công thức Vlookup và Hlookup đơn giản và chuẩn nhất

Khi nào nên dùng hàm Vlookup và Hlookup

Hiểu đơn giản thì nếu bảng giới hạn dò tìm xếp ngang thì dùng hàm Hlookup, còn nếu xếp dọc thì ta dùng hàm Vlookup, hay chỉ cần nhớ H là ngang, và V là dọc.

Hy vọng bai viết chia sẻ cách dùng công thức Vlookup và Hlookup trên đã giúp ích cho bạn trong công việc của mình.