Quyển sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tập Làm Văn 9 đáp ứng trọng tâm các yêu cầu về kĩ năng và yêu cầu về kiến thức cần có khi học môn Ngữ Văn nói chung và môn Tập làm văn nói riêng.Quyển sách này cũng được chú ý biên soạn nhiều bài văn củng cố, mở rộng – nâng cao kiến thức, kĩ năng và tổ chức hệ thống đề bài để “học” luôn đi đôi với “hành”.Những đề bài mở rộng và nâng cao trong quyển sách này không quá khó và luôn gắn với các bài học trong sách giáo khoa luôn gắn với khả năng tiếp nhận của học sinh.

boi duong nang luc tap lam van 9 - Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9

Xem thêm:  Tóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh